POLITIKA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OFICJALNA NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA:

MIREY ROBOTICS SP. Z O O., z siedzibą w ul. Grabskiego, 7a, 53-535 Wrocław REGON: 383090561, account 80 1240 6670 1111 0010 8981 1851. related VAT account 20 1240 6670 1111 0010 8981 1864

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy na Państwa temat, gdy korzystacie z naszej witryny internetowej.

JAKIE INFORMACJE NA PAŃSTWA TEMAT GROMADZIMY?

Informacje na Państwa temat zbieramy w chwili kupowania lub rezerwowania biletów. Zbieramy je także wówczas, gdy dobrowolnie uczestniczycie Państwo w zdobywaniu zaproszeń dla klientów, wyrażacie swoją opinię lub bierzecie udział w konkursach. Informacje o korzystaniu z witryny internetowej zbieramy stosując pliki cookie. Więcej informacji o nich znajduje się w sekcji Pliki cookie poniżej.

Możemy także zbierać dane w związku z udziałem w aktywnościach przez nas organizowanych i w promocjach naszych partnerów. Mogą to być między innymi konkursy, loterie oraz rozmaite wydarzenia adresowane do naszych użytkowników. Będziecie mieli Państwo także możliwość zażądania, aby nie otrzymywać więcej takich informacji. W każdym przypadku zostaniecie Państwo poproszeni o zapoznanie się z komunikatem informacyjnym dotyczącym ochrony Państwa danych osobowych w czasie przystępowania do tych aktywności.

JAK BĘDZIEMY KORZYSTAĆ Z INFORMACJI NA PAŃSTWA TEMAT?

Informacje na Państwa temat zbieramy po to, by mogli otrzymać Państwo od nas bilet elektroniczny, zapisać Państwa na listę gości na wystawie, by wysyłać Państwu wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe (Messenger na Facebooku lub Instagramie) o innych produktach i usługach, jakie naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Zebrane na naszej stronie internetowej informacje na Państwa temat wykorzystujemy w celu dostosowania naszej witryny internetowej do Waszych indywidualnych wymagań, tak aby spełniały Wasze oczekiwania, gdy odwiedzicie ją ponownie. Informacje na Państwa temat możemy w celach marketingowych przekazać także działającym na naszą rzecz podmiotom zewnętrznym i agencjom świadczącym dla nas usługi marketingowe i badania konkurencji. Te podmioty i agencje będą uprawnione do przetwarzania Państwa danych wyłącznie w tym celu i zobowiązane do zachowania Państwa danych w poufności. Informacje na Państwa temat nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

Prawo do dostępu i poprawiania danych

1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),

c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

e. Prawo do przenoszenia danych - ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: info@robo-polis.pl

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku o odpowiedniej treści na adres spólki lub złożenia go osobiście w siedzibie MIREY ROBOTICS SP. Z O O., z siedzibą w AL JEROZOLIMSKIE 89 LOK 43, 02-002 WARSZAWA 2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego - art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

· ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub · podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane w Państwa urządzeniu elektronicznym w celu zbierania standardowych informacji rejestrowanych w Internecie oraz informacji o zachowaniach użytkownika. Takie informacje są wykorzystywane do sprawdzania, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, oraz do tworzenia raportów statystycznych o działaniu witryny internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem plików cookie możemy wykorzystywać również w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych, aby kierować do Państwa najbardziej dopasowany komunikat. Możemy przekazać je również zewnętrznym partnerom, którzy na nasze zlecenie realizują działania marketingowe w innych serwisach internetowych. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, by nie akceptowała plików cookie. Na podanej powyżej stronie znajdą Państwo przystępne informacje o tym, jak usuwać pliki cookie ze swojej przeglądarki. Dodatkowe informacje znajdą Państwo także na stronach producenta przeglądarki, z której korzystacie. Jednak niekiedy w efekcie takiego ustawienia niektóre z funkcji naszej witryny mogą nie być dla Państwa dostępne.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Naszą politykę prywatności poddajemy regularnej weryfikacji, a wszelkie jej aktualizacje będziemy zamieszczać na tej stronie internetowej. Ostatniej aktualizacji niniejszej polityki prywatności dokonano 25 maja 2018 r.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli będą mieć Państwo jakiekolwiek pytania na temat naszej polityki prywatności lub informacji, jakie posiadamy na Wasz temat, prosimy o kontakt z nami pocztą elektroniczną na adres: info@robo-polis.pl